За мобилностите през 2016-2017 акад.година

  >> Студентска мобилност (обявата)

 

Тракийски университет обявява допълнителен прием на документи за кандидатстване на студенти и докторанти, както и на специализанти по медицина към Тракийски университет за  реализиране на летни стажове и практики по програма “Еразъм+” за 2016-2017 акад- година.

За информация:  ТУК

 – размер на гранта за студентска мобилност с цел обучение

– размер на гранта за студентска мобилност с цел практика 

Изпитът  по английски език за студентите, кандидати за реализиране на мобилност по програма "Еразъм+" през цялата година или летен семестър на 2016-2017 акад. година ще се проведе на 18.11.2016г.от 10:00 часа в катедра "Чужди езици" на Стопански факултет, Студентски град.

Резултати:

– Студентска мобилност с цел обучение или практика – 1 класиране (зимен семестър)

-Студентска мобилност с цел обучение или практика – 2 класиране (зимен и летен семестър)

 <><> Онлайн подкрепа за езикова подготовка на селектираните Еразъм студенти

 >> Преподавателска мобилност (обявата)

 – размер на гранта за мобилност на преподавателски и непреподавателски състав

         Резултати:

Мобилност на персонала – 1 класиране

 – Мобилност на персонала – 2 класиране

Comments are closed