Учебно опитно стопанство

Учебно-опитно стопанство /УОС/ е обслужващо звено на Тракийски университет, осигуряващо учебния процес и практическото обучение на студентите, както и научноизследователската дейност в Университета, осъществява научно-производствена дейност, внедрява научни постижения и разработки. УОС съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет в рамките на общия бюджет на ТрУ. Органи за управление на УОС са Управителен съвет и Директорски съвет

Директор на УОС:

зооинж. Антон Тонев, тел.: 042 699 258, uos@uni-sz.bg

Comments are closed