Контакти професионален бакалавър

 

Медицински колеж

ул.,,Армейска” № 9 гр.Стара Загора 6000

medcol@abv.bg

medcol@mf.uni-sz.bg

www.uni-sz.bg

 

Директор

Доц. д-р Христина Милчева, дп-тел./факс: (042) 600 755

е-mail: milcheva@uni-sz.bg

 

Зам. директор

Проф. д-р Коста Костов, дм  – тел.: (042) 601 721

е-mail: kostov@uni-sz.bg

 

Учебен отдел

Вълка Петрова- тел.: (042) 601 721

  Павлина Динева – тел.: (042) 601 721

 

Тел. централа:(042)605 078

 

Виртуална разходка в Медицински колеж: тук

Comments are closed