ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА 2“

СЪОБЩЕНИЕ – 26.04.2022 г.

Корекция на бюджета на Тракийския университет – Стара Загора по проект BG05M20P001-2.013-0001 "Студентски практики – Фаза 2"

СЪОБЩЕНИЕ – 16.09.2021 г.

Корекция на бюджета на Тракийския университет – Стара Загора по проект BG05M20P001-2.013-0001 "Студентски практики – Фаза 2"

СЪОБЩЕНИЕ – 02.07.2021 г.

Корекция на бюджета на Тракийския университет – Стара Загора по проект BG05M20P001-2.013-0001 "Студентски практики – Фаза 2"

СЪОБЩЕНИЕ – 15.12.2020 г.

Корекция на бюджета на Тракийския университет – Стара Загора по проект BG05M20P001-2.013-0001 "Студентски практики – Фаза 2"

 

СЪОБЩЕНИЕ – 02.06.2020 г.

 

Провеждането на практики в реална работна среда на проект „Студентски практики – фаза 2“ стартира от 01.07.2020 год.

Продължава сключването на договори с обучаващи организации, ментори, студенти и академични наставници.

Студентите представят в 3 екземпляра “Договор за практическо обучение”, подписани от тях 10 работни дни преди началната дата на практиката.

Договорите по дейностите на проекта се приемат в структурното звено, в което се обучават студентите от лицата посочени на сайта на проекта praktiki.mon.bg  и Тракийски университет uni-sz.bg.

 

Водещ функционален експерт

Проект „Студентски практики – фаза 2“

При Тракийски университет

Проф. Румен Бинев

 

 

СЪОБЩЕНИЕ -23.04.2020г.

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и предприетите извънредни мерки за ограничаване разпространението на COVID 19, Заповед № 780 от 24.03.2020 год. на Ректора на Тракийски университет, гр. Стара Загора и препоръките на Екипа за организация и управление на проект „Студентски практики – фаза 2“ на МОН от 16.03.2020 г., уведомяваме всички участници в Проекта, че временно се преустановява сключването на договори със студенти за провеждане на практическо обучение. Регистрирането за ментори и наставници продължава.

 

Водещ функционален експерт

Проект „Студентски практики – фаза 2“

При Тракийски университет

Проф. Румен Бинев

 

Екип.

Разпределение на студентски практики по професионално направление.  м. април 2020   м. февруари 2021   м.юли 2021

Информация за Обучаваща организация и ментори

Правила за участие в проект Студентски практики – фаза 2.

Практика в СНЦ "Зелени балкани" по проект "Студентски практики – фаза 2".

 

Comments are closed