Обща информация

Кандидатстването на чуждестранни граждани в Тракийски университет зависи от националността на отделния кандидат, желаната от него специалност и език на обучение. Съществуват следните категории кандидати – чуждестранни граждани:

1. По реда на българските граждани (с конкурс) – отнася се за всички кандидат-студенти от ЕС и ЕИП, лица с постоянно пребиваване на територията на Р България, бежанци. За тези категории чужденци важат условията за кандидатстване, сроковете за подаване на документи и таксите за кандидатстване и обучение за български граждани.

2. Съгласно нормативни актове на Министерски съвет (ПМС № 103 / 1993 г. и ПМС № 228 / 1997 г.) – класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.

3. Кандидати от трети страни – това са всички чуждестранни лица (извън изброените по-горе категории), които се класират по документи или конкурсен изпит и заплащат годишни такси за обучение на чужди граждани.

Изискванията за прием и таксите за обучение зависят от това в коя от по-горе изброените категории попадат кандидат-студентите – чуждестранни граждани.

ЗА КОНТАКТИ:

Учебен отдел на Тракийски университет

Ректорат, стая 200

Студентски град

Стара Загора, 6000
Е-mail:  academic@uni-sz.bg   
Tel.  +359 42 699 209

 

Comments are closed