Обяви

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПРИ НАСТАНЯВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ГОРНИТЕ  КУРСОВЕ  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯ:

  • УВЕРЕНИЕ ОТ ФАКУЛТЕТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ ЗА СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ.

Ще се настаняват студенти с най-много неположени 2 изпита.

  • ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ЖИВЯЛИ НА ОБЩЕЖИТИЕ – СПРАВКА ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА БЛОКА ЗА НЕДЪЛЖИМИ СУМИ И ИМУЩЕСТВО. 

ОТ КОМИСИЯТА ПО СБВ

На вниманието на всички студенти от първи курс !

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За да се настаните в общежитие е необходимо на 9 или 10 септември 2017 г. да дойдете в стая № 200 на Ректората – Студентски град и да получите настанителна заповед.

При настаняването ще са Ви необходими 2 броя снимки и сума от около 150 лв. за заплащане на два наема и депозит за учебната година.

ОТ КОМИСИЯТА ПО СБВ

 

На вниманието на всички студенти!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

І – КЛАСИРАНЕ ЗА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА УЧЕБНА 2017/2018 г. ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНО НА 1 септември 2017 год..

II- НАСТАНЯВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ГОРНИТЕ КУРСОВЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 4 септември и ще продължи до 8 септември 2017 г.(включително и 6 СЕПТЕМВРИ)

НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ (ПЪРВИ КУРС) ЩЕ СЕ НАСТАНЯВАТ НА

9 и 10 септември (събота и неделя) 2017 г.

ЗАБЕЛЕЖКА:

НАСТАНЯВАНЕТО В ОБЩЕЖИТИЕ СТАВА ЛИЧНО ОТ СТУДЕНТА.

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ГОРНИТЕ КУРСОВЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

 

Справки на тел. : 042 699 209 и  в Интернет: www@uni-sz.bg

                      ОТ КОМИСИЯТА ПО СБВ

 

 

На вниманието на всички студенти!

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА ЩЕ БЪДЕ В ПЕРИОДА ОТ 8 МАЙ ДО 9 ЮНИ 2017  ГОДИНА.

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ПРИ ИНСПЕКТОР СБВ В СТАЯ № 200 НА РЕКТОРАТА, СТУДЕНТСКИ ГРАД

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

·         Заявление-декларация по установен образец

·         Уверение за студентско положение, заверено от съответната канцелария на факултета или колежа.

 

Забележка: Заявление-декларация може да получите на портала на студентското общежитие, където живеете или в Учебен отдел стая № 200 на Ректората.

Comments are closed