Обявява свободно работно място за длъжността „ Технически сътрудник, хигиенист“ към “Административна служба Деканат“ в Аграрен факултет при Тракийски университет.

Обявява свободно работно място за длъжността Технически сътрудник, хигиенист“ към “Административна служба Деканат“ в Аграрен факултет при Тракийски университет.​

 • Завършено средно образование
 • Умение за комуникативност и работа в екип     

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Завежда входящата,изходящата поща и я разпределя;
 • Съдейства при подготовката на Декански и  Факултетен съвет
 • Поддържа хигиената на Деканата на АФ;
 • Организационна дейност и др.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 • Постоянен трудов договор;
 • Фиксирана заплата;
 • Пет дневна работна седмица.

Кандидатите да представят следните документи:

 • Заявление за допускане до събеседване – свободен текст;
 • Професионална автобиография /CV/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от документ удостоверяващ трудовия стаж /трудова книжка/.

Само одобрените по документи, отговарящи на изискванията кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Документи могат да се подават и на място – Студентски град, Деловодство – стая 405, тел.:042 699 305; 042 699 247. Срок за подаване на документите – 21.08.2017 г.

Comments are closed