ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ИНСТРУКЦИЯ
ЗА ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ОТ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Здравейте уважаеми кандидат-магистри,

Моля преди да пристъпите към регистрацията да прочетете инструкцията.

ВАЖНО ПРЕДИ ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА: Преди да пристъпите към попълването на онлайн формуляра за кандидатстване, трябва да сте изпълнили четири задължителни условия:

  1. Да имате създаден актуален и използван от Вас е-mail адрес. Ако нямате такъв, задължително трябва да си създадете, за да можете да да се регистрирате успешно.
  2. Да се запознаете със съдържанието на Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни.
  3. Да си подготвите ясни снимки на двете страници (лице и гръб) от дипломата и приложението към дипломата за висше образование – трябва ясно да се вижда всичко.
  4. Подгответе си данни от дебитна/кредитна банкова карта, за да платите кандидатстудентската такса.

 

СТЪПКИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА:

 

ПЪРВА СТЪПКА – РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТ-МАГИСТЪР При тази стъпка трябва да попълните някои лични данни – трите си имена, ЕГН, два телефона и e-mail адрес, както и да маркирате съгласието си с политиката на Тракийски университет за обработка на лични данни. След кликване върху бутона „РЕГИСТРАЦИЯ“ ще получите съобщение на личния си e-mail за активиране на Вашия кандидаТстудентски акаунт. Възможно е съобщението да е в spam папката. Активирате акаунта си от линка в съобщението.

 

ВТОРА СТЪПКА – КАНДИДАТСТВАНЕ При тази стъпка трябва да попълните няколко секции с информация:

 

  • ПЪРВА СЕКЦИЯ – ЛИЧНИ ДАННИ – отбелязвате от падащите менюта държава, област, община и град/село. Полето с подробния адрес не е задължително. Прикачвате снимка на лицевата част на личната карта. Отбелязвате предимство, ако ползвате такова, както и прикачвате документи, доказващи предимството. Ако не ползвате някое от изброените предимства оставяте квадратчетата празни.

 

  • ВТОРА СЕКЦИЯ – НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ – отбелязвате начина, по който ще кандидатствате – във вашия случай "без явяване на изпит" и само по диплома. Калкулаторът отдолу отбелязва сумата, която трябва да платите. Извършвате плащането чрез кредитна / дебитна карта. 

 

  • ТРЕТА СЕКЦИЯ – ДАННИ ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – тук имате четири стъпки: 1. Място на завършване на висшето образование. 2. Данни за завършеното висше училище 3. Данни на дипломата за завършено висше образование – година на завършване, сериен номер, регистрационен номер, дата на издаване. Тук трябва да прикачите файла / файловете с дипломата и приложението към нея. 4. Попълване на оценки от дипломата – среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити. След като завършите дсички тези стъпки кликвате върху бутона „ЗАПАЗВАНЕ“.

 

  • ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ – ЖЕЛАНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ – тук трябва да изберете желаната от Вас специалност, като влачите с мишката от ляво на дясно.

 

След запазване на данните, на екрана се визуализира файл, който трябва да си запазите на Вашия компютър. В генерирания файл Вие получавате входящ номер, с който ще участвате в класирането.

 

С това приключва Вашата онлайн регистрация за кандидатстване по проектна магистърска програма в Тракийски университет.

 

Помощ при попълването на онлайн формуляра може да получите на тел. +359 42 699 208, +359 42 699 209, +359 42 699 210, +359 882552256, +359 889559989 от 8:30 ч. до 16:30 ч.

 

Можете да подавате документи и в сградата на Тракийски университет в Студентски град, Стара Загора (Западен вход), В този случай заплащането на кандидатстудентската такса се извършва на място.

 

 

Успех!

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

Comments are closed