Отвори врати Кооперативен хъб при Тракийски университет

Отвори врати КООПЕРАТИВЕН ХЪБ при Тракийски университет, създаден по проект C-BIRD „Кооперативен бизнес и иновативно развитие на селските райони: Синергия между бизнес и академични партньори”, финансиран по FP7-PEOPLE-2013-IAPP Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP).

Продължавайки добрата практика и сътрудничество между бизнес и академични организации, КООПЕРАТИВНИЯТ ХЪБ има за цел:

  • Да служи като учебен център и да стимулира колективното обучение с акцент върху ключовите фактори за генериране на позитивна промяна и развитие на селските райони;
  • Да изследва икономическите и производствените дейности, които допринасят за социалната, икономическата и екологичната устойчивост и подкрепят добрите инициативи и практики;
  • Да предоставя литература с високо качество, както и да улеснява достъпа до електронни информационни ресурси и дигитализирана база данни;
  • Да участва активно в изградената C-BIRD мрежа от бизнес и академични организации, която към момента наброява 64 институции от пет държави – България, Италия, Испания, Сърбия и Ирландия, от които 10 са университети и изследователски институти, 41 бизнес организации и 13 неправителствени организации.

Comments are closed