Отдел “Строителство и собственост”

Донка Мичева – главен специалист  – тел: 699 577,  стая 365, dmicheva@uni-sz.bg

Comments are closed