Отдел “Строителство и собственост”

Донка Мичева – главен специалист  – тел: 699 577,  стая 365, e-mail: dmicheva@uni-sz.bg

Валентина Раллис – технически сътрудник – тел: 699 577, стая 365, e-mail: valentina.rallis@trakia-uni.bg

Comments are closed