Открит конкурс по НВМОП с предмет: „Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена”

Документация

Обявление

Решение

Comments are closed