Открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 03.12.2013г.

Обява

 Заповед

 Тръжна документация

 Обява1

 Заповед 1

 Заповед 2

 Заповед 3

 Заповед 5

 Заповед 6

 Заповед 7

 Заповед 8

 Заповед 9

 

Comments are closed