Отчет за касовото изпълнение на бюджета,  средствата от ЕС и чуждите средства на ТрУ за 2017 г.

Обобщен

Comments are closed