ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

Здравейте уважаеми кандидат-студенти,

Това е форма за онлайн регистрация за предварителните кандидатстудентски изпити/тестове за учебната 2020/2021 година на Тракийски университет.

Регистрация можете да направите  ТУК   (в случай, че нямате направена регистрация)

Преди да пристъпите към попълването на Картона за предварителните изпити, моля запознайте се със съдържанието на Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни.

Вход за кандидат-студенти   (Преди да влезете, прочетете инструкцията по-долу)

Инструкция:

 • Изберете “Прием on-line”
 • Изберете “Картон за предварителен кандидатстудентски прием“
 • Изберете символа  „+” вдясно на екрана.
 • Изберете предварителен изпит/тест. Можете да избирате повече от един изпит/тест. (Такса за един изпит/тест – 35 лв., а за всеки следващ – 30 лв.)
 • Маркирайте, че сте съгласни със съдържанието на Декларация-съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни (линк към текста на Декларацията е поместен по-горе в тази инструкция).
 • Изберете „Запис“ и отпечатайте Картона за предварителен кандидатстудентски изпит и платежното нареждане.

Платежното нареждане посочва сумата (лв.), която трябва да преведете по банков път. В основанието за плащане задължително се посочва входящия номер на кандидата. 

Тракийски университет

IBAN    BG22UNCR76303100117613

BIC       BG22UNCR

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Помощ при попълването може да намерите на тел. +359 42 699 209.

В деня на изпита/теста е необходимо да носите Картона за предварителен кандидатстудентски изпит и документ за самоличност.

Внимание! Таксата за изпитите/тестовете трябва да бъда заплатена в същия или на следващия ден след попълването на картона. On-line заявката за участие в предварителен изпит/тест трябва да се направи поне 3-4 дни преди датата на провеждане на изпита/теста. В случай на неплащане оценката от изпита/теста няма да бъде обявена.

 

Важно за кандидат-студентите с предимство!

От такса за участие в конкурса се освобождават:

 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;
 • кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;
 • военноинвалиди и военнопострадали;
 • майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса заплащат близнаци, когато и двамата подават заявка за участие в предварителните изпити/тестове в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

Сканирани копия от документите, удостоверяващи предимството, можете да изпращате на е-мейл academic@uni-sz.bg, като е необходимо в е-мейла да отбележите входящия си номер.

В деня на изпита/теста е необходимо да носите Картона за предварителен кандидатстудентски изпит и документ за самоличност.

 

Успех!

Comments are closed