Подаване на документи за кандидатстудентски изпити 2022 г.

 

 

Подаване  на кандидатстудентски документи за предварителни изпити

Подаване на  кандидатстудентски документи за редовни изпити 

Подаване  на кандидатстудентски документи чрез ЦКПИ

Документи за кандидатстване можете да подавате и в кандидатстудентското бюро на Тракийски университет в гр. Кюстендил, намиращо се на бул. "Цар Освободител" № 2, сградата на Гимназията – западен вход. Тел. за контакти: 0889 11 55 20

 

ВАЖНО: ЗАВЪРШВАЩИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА ТРЯБВА Д АПРЕДСТАВЯТ ОСВЕН ДИПЛОМАТА СИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, СЪЩО И УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ЗАВЪРШЕН ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ. 

Comments are closed