Подаване на документи за кандидатстудентски изпити 2020 г.

ВАЖНО: Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 26 юни 2020 г.

Кандидати, които завършват средно образование през настоящата учебна година, могат да подават документи и без да са получили дипломи за средно образование, но трябва да представят дипломите си най-късно до 5 юли 2020 г.

Кандидати, които ще участват в класирането само с оценките от ДЗИ и няма да се явяват на кандидатстудентски изпити, могат да подават документи до 5 юли 2020 г. 

 

Подаване  на кандидатстудентски документи за предварителни изпити

Подаване на  кандидатстудентски документи за редовни изпити 

Подаване  на кандидатстудентски документи чрез ЦКПИ

Подаване на кандидатстудентски документи чрез НАПС

Comments are closed