Подреждане по бал

Тракийски университет държи на пълната откритост и прозрачност на кандидатстудентския конкурс. В тази връзка Ви предлагаме файл, с

Подреждане по бал

на всички кандидат-студенти, формиращи бал (с оценка от изпит/изпити поне 3,00),

за всяка от специалностите за държавна поръчка в конкурса на Тракийски университет.

Внимание! Това не е класиране!

Кратко упътване за работа с файла: Използвайте компютър, на който е инсталиран Майкрософт Ексел. Ако не сте запознати с работата с Ексел, моля помолете Ваш близък за съдействие. Кликнете върху линка за да свалите файла (екселска книга, на всеки от листите на която е заредена информация за отделна специалност). Стартирайте Ексел и отворете файла чрез Ексел. В долната част на екрана виждате множество надписи за всяка от специалностите (по  форма на обучение и по категария за специалностите с категория – отделно жени и мъже). Ако не виждате интересуващата Ви специалност, трябва да превъртите надписите с инструмента в реда с надписите. Кликнете върху интересуващата Ви специалност. Отваря се страница със списък, в който всички кандидати (входящи номера), пожелали тази специалност, са подредени по бал в низходящ ред. Ако вашият входящ номер и бал липсва, може да не формирате бал (оценка под 3,00 от необходимия изпит). Възможно е и  балът Ви е под допустимите граници, например за Медицина допустимата долна граница на бала е 24, а за Ветеринарна медицина 14. Балове под тези граници не се използват при класирането и не са показани в списъка. Използвайте инструмента за търсене (Find). Отваря се с клавишна комбинация Ctrl+F.  В прозореца за търсене напишете Вашия входящ номер. Ако имате бал за тази специалност, компютърът намира Вашия номер, срещу който е изписан бала Ви. Можете да използвате този файл за ориентация, ако от статистиката към всяко от класиранията (линк Статистика в класирането) се информирате за минималния бал за интересуващата Ви специалност, достигнат на поредното класиране. Така ще можете да броите местата, до които трябва да се придвижи балът в следващото класиране, за да достигне вашия, т.е. да бъдете приет/а за студент.

От името на кандидатстудентския прием Ви пожелаваме успех в класирането!

Comments are closed