ПОКАНА за курс по „Хуманно отношение и защита на животните, отглеждани в зоомагазини, развъдници, пансиони (хотели) и приюти”

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

 СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ПОКАНА

за Курс по Хуманно отношение и защита на животните, отглеждани в зоомагазини, развъдници, пансиони (хотели) и приюти

29-30 март 2016 год. – зала № 6 на Ветеринарномедицински факултет при ТРУ

Курсът се провежда в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните и Наредба № 41 и измененията и допълненията към нея, за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни. Той е насочен към собствениците и служителите на зоомагазини, развъдници, хотели, пансиони и приюти, с цел да обогати тяхната професионална компетентност.

Учебно-квалификационният процес в този курс се води от висококвалифицирани преподаватели, занимаващи се с проблемите на защитата и хуманното отношение към животните по учебна програма, утвърдена от Българската агенция по безопасност на храните.

Условия:

  • Необходимо е да бъде направена заявка за участие, съгласно приложения формуляр, която да се изпрати до 28. 03. 2016 г.  Приемат се заявки и по телефон, факс или e-mail;
  • Таксата за участие е в размер на 150 лв. за групова форма на обучение (най-малко 6 души) и за индивидуално обучение – 200 лв. и трябва да бъде платена на място – в касата на  Ветеринарномедицинския факултет;
  • Всеки от участниците да представи на организаторите копие от лична карта и от диплома за завършено образование.

След успешното завършване на курса на участниците се издава Удостоверение за

професионална квалификация по Хуманно отношение и защита на животните, отглеждани в зоомагазини, развъдници, пансиони (хотели) и приюти”.

Регистрация:

Зала №6 на Ветеринарномедицински факултет от 8.15 часа на 29 март 2016 г.

Начало на занятията: 8.30 часа на 29 март 2016 г. в зала №6;

Приключване на занятията: 14.00 часа на 30 март 2016 г.

Ако желаете хотел, можете да резервирате: хотел „Железник” тел.042/600048, хотел „Верея” тел. тел.042/919373, хотел „Хижата” тел.042/643128, хотел „Траяна” тел.042/615555, хотел „Астория” 042/670809, хотел „Езерото” тел. 042/600103.

Адрес за контакти:

6000 гр. Стара Загора, Студентски град, Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет; Факс: 042/670624

Тел. 042/ 699 580, 0878 77 44 64, Е- mail: d_gundasheva@abv.bg , доц. д-р Димитрина Гундашева

Тел. 042/ 699 570, 0898551214, е- mail: nadiab@abv.bg, доц. д-р Надя Бозакова

Тел. 042/ 699 581, 0897413090, Е- mail: petkovet@abv.bg, гл. ас. д-р Петко Джелебов


До Доц. Д-р Д. Гундашева,

Секция „Функционална патология и имунология”

Ветеринарномедицински факултет,

ТрУ- Стара Загора

Заявка за участие

в курс  Хуманно отношение и защита на животните, отглеждани в зоомагазини, развъдници, пансиони (хотели) и приюти”.

Име, презиме, фамилия:………………………………………………………..

Адрес: код………. гр. …………………….   ул. №………………………………

Телефон:……………….; Факс:…………; e-mail:……………………………………

Comments are closed