Правилник за структурата и дейността на Тракийския университет

 

Правилник за структурата и дейността на Тракийския университет

Правилници за структурата и дейността на  основните структурни звена към параграф 1а от ПСДТрУ

 

 

Comments are closed