Правилници за структурата и дейността на основните структурни звена към параграф 1а на ПСДТрУ

Аграрен факултет         

Вереринарномедицински  факултет 

Медицински факултет

Педагогически факултет

Стопански факултет 

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол                           

Медицински колеж       

Департамент за информация и повишаване  квалификацията на учителите

Comments are closed