Програма “Еразъм+” в Тракийски университет

 IMPORTANT INFORMATION ON COVID-19 / BULGARIA

 

Програма “Еразъм+” в Тракийски университет програмен период 2014 – 2021 г. 

(информация, документи, срокове, класирания и други отностно дейностите и мобилностите през програмен период 2014 – 2021г.)

 

Програма “Еразъм+” в Тракийски университет програмен период 2021 – 2027 г.

(информация, документи, срокове, класирания и други отностно дейностите и мобилностите през програмен период 2021 – 2027г.)

Comments are closed