Програма „Еразъм+“, КД1 в ТрУ за 2014-2015 акад. година

>> Договор с ЦРЧР № 2014–1-BG01-KA103-001182, Приложение 1- Описание на проекта

>> Студентска мобилност (обявата)

– размер на гранта за студентска мобилност с цел обучение

– размер на гранта за студентска мобилност с цел практика

Студентска мобилност-резултати 1 класиране за 2014-2015 г. зимен семестър.

Студентска мобилност-резултати 2 класиране за 2014-2015 г. зимен семестър

Студентска мобилност-резултати 3 класиране за 2014-2015 г. летен семестър

Студентска мобилност-резултати 4 класиране за 2014-2015 г.

 

>> Преподавателска мобилност (обявата)

– размер на гранта за мобилност на преподавателски и непреподавателски състав

Преподавателска мобилност-резултати 1 класиране за 2014-2015 г.       

Comments are closed