Програма „Еразъм+“, КД1 в ТрУ за 2015-2016 акад.година

 >> Студентска мобилност (обявата)
 размер на гранта за студентска мобилност с цел обучение

– размер на гранта за студентска мобилност с цел практика 

Изпитите  по съответния чужд език за студентите, кандидати за реализиране на мобилност по програма "Еразъм+" през летен семестър на 2015-2016 акад. година ще се проведат както следва:

   –  по английски език –  на 14.12.2015 г. в к-ра "Чужди езици" на СФ, Студентски град, ет.1.  

  –  по немски език – на 15.12.2015 г. от 10,00ч. в к-ра "Чужди езици" на СФ, Студ.град, ет.1       

         Резултати:

– Студентска мобилност с цел обучение или практика – 1 класиране (зимен семестър)

– Студентска мобилност с цел обучение или практика – 2 класиран (летен семестър) 

– Студентска мобилност с цел обучение или практика – 3 класиране

<><> Онлайн подкрепа за езикова подготовка на селектираните Еразъм студенти

 >> Преподавателска мобилност (обявата)

– размер на гранта за мобилност на преподавателски и непреподавателски състав

Резултати:

– Мобилност на преподавателски състав – 1 класиране

Comments are closed