Програма „Еразъм+“, Кредитна мобилност в ТрУ за 2015-2016 акад.година

"Erasmus +" Programme guide – 2016

Annex Quick Reference guide – 2016

List of participating Partner Country HEIs 

Индивидуален договор. Раздел II – Общи условия

Студентска мобилност:

Преподавателска мобилност:

Comments are closed