Програма на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство „BG 09 Фонд за отпускане на стипендии“, индивидуален договор № Д04-148/09.06.2016г., Ветеринарномедицински Факултет на Тракийски Университет

Проекта има за цел индивидуална мобилност за научни изследвания в областта на затлъстяването и свързаните с него нарушения и тестване на ефекта за различни биологично активни вещества върху липидния метаболизъм и глюкозната  хомеостаза  при експеримантални животни и клетъчни култури от стволови клетки.

Comments are closed