Проект „Изпълнение на мерки за енергоефективна рехабилитация на Департамент за информация и повишаване на квалификация на учителите към Тракийски университет Стара Загора , 2017 Финансиран от Национален доверителен екофонд

Целта на проекта е свързана с изпълнение на мерки за eнергоефективна рехабилитация на сградата на Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора, включващи топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив, подмяна на дограма.

Comments are closed