Проект „Производствен потенциал и локално потребление на биопродукти от животновъдството в Югоизточен район, Стопански факултет при Тракийски Университет, 2016 Финансирането се осъществява от Фонд Научни Изследвания.

Предмета на проекта е анализа на икономическите процеси, довеждащи до силно изразената експортна ориентация на българското биологично животновъдство и същевременно отсъствието на тези продукти в диетата на българските потребители. Изследванията се фокусират върху биологичното пчеларство и биологичното млечно говедовъдство, като двата от подсекторите с най-бързо нарастваща екстензивна база за производство на биопродукти в ЮИР.

Comments are closed