Проект „Фармококинетика на флуор феникол“ – Ветеринарномедицински Факултет на Тракийски Университет,2017

Проект за научни изследвания, който се осъществява в сътрудничество с частния сектор с цел извършването на технологични проучвания и иновации в областта на храните и земеделието, с цел да допринесе за модернизацията, конкурентноспособността и развитието на сектора, отнасящ се до продукта florfenicol.

Comments are closed