Проект „Behavioural Management and Training of Laboratory non-human Primates and Large Laboratory Animals (PRIMTRAIN)“, Ветеринарномедицински Факултет на Тракийски Университет, 2016. Финанриран от COST Action CA15131.

Обучението по позитивно укрепване (PRT) и управлението на поведението на животните (НВМ) на лабораторни животни примати, използвани в биомедицинските изследвания, намаляват нивото на стрес за животните, насърчават по-надеждни резултати, улесняват усъвършенстването на методите и процедурите и осигуряват по-голяма безопасност, както за животните, така и за персонала.

Лабораторното обучение на животни бе въведено в Европа като най-добра практика през последните две десетилетия. Въпреки това, съоръженията за животните са слабо свързани и независимо от Директива 2010/63 / ЕО, която насърчава обучението на персонала в лабораториите за животни, не съществува систематичен подход за обучители на животните и експерти.

Освен това добре обучени животни, които са физически и психически здрави, са много търсени и имат висока пазарна цена.

Този дефицит вече може да бъде преодолян чрез PRIMTRAIN, мрежа от лица, които се грижат за животните, обучители на животните, етолози, ветеринарни лекари, невролози и други биомедицински изследователи, използващи примати и големи лабораторни животни.

Comments are closed