Проект „BG Career Days: Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers“ – Тракийски Университет, 2017 Финансираща програма – H2020 – SwafS-2016-2017 – Call: Science with and for society

EURAXESS България е част от Европейската мрежа EURAXESS, създадена от Европейската Комисия за съдействие на гостуващи и заминаващи научни изследователи, както и на висококвалифицирани специалисти в индустрията.

EURAXESS работи в следните 4 ключови направления:

  • Подпомага учените при намиране на работа, възможности за финансиране за техните разработки и др. ,
  • Предоставя услуги, които правят преместването в друга страна възможно най-леко,
  • Грижи се за спазването на правата на учените и на висококвалифицираните специалисти,
  • Поддържа връзките между европейските учени навсякъде по света.

За повече информация: https://www.euraxess.bg/

Comments are closed