Проект BG05М9О.001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ – Медицински Факултет на Тракийски Университет, 2017 Финансиран по „ОП Развитие на човешките ресурси“

Основната цел на операцията е да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се лекари-специализанти и осигуряването на по-качествени здравни услуги. Операцията ще даде възможност на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност (лекари-специализанти по медицина и лекари-специализанти по дентална медицина) да продължат и завършат своето обучение по специалността.

За повече информация:  http://esf.bg/procedures/spetsializatsiya-v-zdraveopazvaneto/

Comments are closed