Проект “Bulgarian Journal of Veterinary Medicine”, Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет, 2016 Финансирането се осъществява от Фонд Научни Изследвания.

BJVM е тримесечно списание с отворен достъп, което обхваща теми, свързани с oсновните и приложни аспекти на ветеринарната медицина и на тясно свързаните с нея субекти.   Списанието издава оригинални статии, кратки съобщения и рецензии.

Comments are closed