Проект „Bulgarian Journal of Veterinary Medicine“ Финансирането се осъществява от ФНИ, Конкурс Българска научна периодика – 2014

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine е тримесечно списание с отворен достъп, което обхваща теми, свързани с oсновните и приложни аспекти на ветеринарната медицина и на тясно свързаните с нея субекти.   Списанието издава оригинални статии, кратки съобщения и рецензии.

Comments are closed