Проект „C-BIRD Кооперативният бизнес и иновативно развитие на селските райони: Синергия между бизнес и академични партньори“ Финансиран от Marie Skłodowska – Curie actionsр IAPP

 

C-BIRD си поставя за цел да популяризира разбирането и възможностите за развитие на селските райони в Европа, подкрепяйки съвместната дейност на науката и практиката като про-активен колаборативен отговор и реакция спрямо икономическите, социалните и екологичните предизвикателства.

В рамките на проекта ще бъдат изследвани различните възможности, посредством които посочените три ключови аспекта да бъдат подкрепени от дейността на кооперативитие и техните представителни инсититуции, местните инициативни групи, организациите на производители, бизнесът, социалните предприятия, НПО, научно-изследователските организации и др. Начините, по които тези различни партньори могат да допринесат за развитието на селските райони, представляват съществена част от изследователския интерес: създаване на социален капитал, мрежи, иновативни производствени системи, бизнес синергия, използване на природни ресурси, обучение, генериране на капитал, ноу-хау и др.

За повече информация: http://c-bird.eu/

Comments are closed