Проект „Energy efficiency and better milk quality for Bulgaria“, Аграрен факултет на Тракийски Университет Финансиран от Norway Grants 2009 – 2014/ Inovation Norway

Проектът ще допринесе за устойчивото развитие и  екосъобразното използване на енергията в България чрез използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като солидна дървесина и слънчева енергия за затопляне на вода, включващ три млекопроизводствени ферми. Ще бъдат монтирани слънчеви колектори, устройстви за рециклиране на енергия и дървени котли за допълнително отопление на водата през студения сезон. Общата енергийна ефективност в пилотните стопанства се очаква да се подобри. Добрите практики в използването на енергия от ВЕИ ще бъдат представени на национални изложения, чрез медиите, на студентите и в дни на отворените врати. Като резултат се повишава  потенциала на България в използването на ВЕИ.

Comments are closed