Проект „European Researchers’ Night- Researchers in the Knowledge Triangle“, ДИПКУ. Финансиран от Хоризонт 2020

Проектът предлага на гражданите различни възможности за взаимодействие и забавление с изследователи и иноватори в няколко български града, а именно София, Русе, Пловдив, Стара Загора, Варна и Бургас. Основната цел на проекта е да се подобри общественото признание на изследователите и иноваторите и тяхната роля в обществото, както и да се насърчът  младите хора в България да се заемат с научноизследователска работа. В рамките на стратегията "Европа 2020" проектът се  съсредоточава върху необходимостта от увеличаване на броя на изследователите и иноваторите в Европа и насърчаването на интереса на обществото и младежта към научните изследвания и иновациите.

За повече информация: http://cordis.europa.eu/result/rcn/186210_en.html

Comments are closed