Проект „The voice of research administrators building a network of administrative excellence“, Финансиран от COST Targeted Network TN1302, Стопански факултет, Тракийски университет, 2016

 

Основната цел е да се създаде мрежа за административни, финансови и правни услуги в университетите, научноизследователските организации и свързаните с тях субекти, които подпомагат изследователите, участващи в жизнения цикъл на транснационалните проекти, основаващи се на външни конкуренти (по-специално европейски), опит , споделяне и развитие на най-добрите практики, насърчаване обмена на знания, трансфер на знания и повишаване на ефективността.

За повече информация: http://www.bestprac.eu/home/

Comments are closed