Проект “Trakia Journal of Science” Финансирането се осъществява от ФНИ, Конкурс Българска научна периодика – 2014

  

Trakia Journal of Science е мултидисциплинарено научно издание, обхващащо всички аспекти на биомедицинските, медицинските, ветеринарните, медицинските, селскостопанските, техническите, образователните и социалните науки.

Comments are closed