Рейтинг

Рейтинг на ВУ в България

http://rsvu.mon.bg/rsvu3/?locale=en

 

Топ университетите в България

https://www.4icu.org/bg/index.htm

https://www.languagecourse.net/universities–bulgaria

https://tfetimes.com/best-colleges-in-bulgaria/

 

Световни международни класации

http://www.webometrics.info/en/Europe/Bulgaria

https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=BGR

 

Класация на ВУ от Източна Европа и Централна Азия (QS University Rankings EECA)

https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2016

https://www.topuniversities.com/where-to-study/europe/bulgaria/guide#tab=0

Comments are closed