Семинар „НАУКА, БИЗНЕС, МЕДИИ – 2017“ – ПРОГРАМА

10.00–10.30  Регистрация на участниците

10.30–10.45  Откриване на семинара – слово на проф. двмн Иван Въшин –  Ректор на Тракийски   университет

10.45–11.30  Представяне научноизследователската дейност на Тракийски  университет – доклад  на проф. дхн Веселина Гаджева – зам.-ректор НМД на ТрУ

11.3012.00   Алгоритъм на взаимодействие между бизнеса, науката и  образованието в Старозагорска област – доц. д-р Борислав Попов

12.00–13.30   Обяд

13.30–15.30  Презентации на изследователи от ТрУ

15.30 – 16.00  Кафе-пауза

16.00 – 18.00  Презентации на изследователи от ТрУ

18.00 – 18.30  Дискусия и закриване на семинара

19.00   Тържествена вечеря с връчване на награди

Comments are closed