Специализация в здравеопазването

Specialization in Healthcare

Проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с основна цел на проекта да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се лекари-специализанти и осигуряването на по-качествени здравни услуги. Проекта дава възможност на лица, започнали обучението си да придобият специалност (лекари-специализанти по медицина и лекари-специализанти по дентална медицина), да продължат и завършат своето обучение по специалността.

Comments are closed