Списъчен състав Изпълнителен съвет на Студентски съвет

  1. Председател на СС : Ваня Стоянова Кехайова, 2 курс, АФ 089 476 5022
  2. Зам. председател на СС: Тотина Гео Цировска, 4 курс, МФ 088 840 1609
  3. Зам. председател- Спортна дейност: Стефан Пеев Стефанов, 3 курс, СФ 088 524 2036
  4. Гл. секретар: Ивяна Станева Иванова, 2 курс, ВМФ 089 593 8676
  5. Зам. секретар: Владислав Тихомиров Стоянов, 4 курс, ВМФ 089 448 4823
  6. Мартин Красимиров Койчев, 2 курс, АФ 089 970 6996
  7. Златина Евгениева Александрова, 2 курс, ПФ 089 939 9023
  8. Пламена Георгиева Тодорова, 2 курс, ПФ 087 778 8561
  9. Айлин Селам Сали, 2 курс, МФ 088 338 8312

Comments are closed