Списъчен състав на постоянните комисии към Студентски съвет, Тракийски университет

Комисия „ Социално- битови въпроси“

 1. Християн Илиянов Стоянов, АФ, 2 курс, Зооинж. , 089 787 8954
 2. Елена Йорданова Кушлева, АФ, 2 курс, Зооинж., 098 894 5284
 3. Юксел Севдиев Меков, МФ, 3 курс Медицина, 089 559 1085
 4. Владислав Тихомиров Стоянов, ВМФ, 4 курс, 089 448 4823
 5. Елена Мариянова Беличева, ПФ, 2 курс, Соц. педагогика, 089 990 8941

Комисия „Стипендии“

 1. Тотина Гео Цировска, МФ, 4 курс, Медицина, 088 840 1609
 2. Айлин Селам Сали, МФ, 2 курс, Медицина, 088 338 8312
 3. Елена Мариянова Беличева, ПФ, 2 курс, Соц. педагогика, 089 990 8941
 4. Пламена Георгиева Тодорова, ПФ, 2 курс, Спец. педагогика, 087 778 8561
 5. Мариян Сергеев Радулов, ВМФ, 1 курс, 087 749 6112

Комисия „Спорт“

 1. Стефан Пеев Стефанов, СФ, 3 курс, РИ, 088 524 2036
 2. Таня Василева Василева, МФ, 2 курс, 089 858 1446

Комисия „Учебна дейност“

 1. Христина Ангелова Бърдарова, АФ, 2 курс, Зооинж., 088 961 8222
 2. Златина Евгениева Александрова, ПФ, 2 курс, Соц.педагогика, 089 939 9023

Комисия „PR”

 1. София- Мари Жан Мартине, ВМФ, 1 курс, 087 676 6335
 2. Христина Ангелова Бърдарова, АФ, 2 курс, Зооинж., 088 961 8222
 3. Таня Василева Василева, МФ, 2 курс, 089 858 1446
 4. Мариян Сергеев Радулов, ВМФ, 1 курс, 087 749 6112
 5. Елена Йорданова Кушлева, АФ, 2 курс, Зооинж., 098 894 5284
 6. Росица Живкова Йорданова, ФТТ Ямбол, 2 курс, АКС, 089 772 6284
 7. Анита Димитрова Велчева, ФХ, 1 курс, Акушерство, 087 889 5010

Комисия „Международна дейност“

 1. Мария Минева Загорова, МФ, 2 курс, Мед. сестра, 087 655 6990
 2. Ивяна Станева Иванова, ВМФ, 2 курс, 089 593 8676
 3. Галина Ивелинова Станева, МФ, 2 курс, 088 951 1830

Comments are closed