Мобилност

                 erasmus 

       Програма "Еразъм+"  в Тракийски университет:  

       >>  Харта "Еразъм+" на Тракийски университет за периода 2014-2020: 

              № 80213-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE 

              "Еразъм+" код на ТрУ:   BG STARA-Z01

               PIC:  999869502  (Идентификационен код на Тракийски университет)

        >> "Еразъм+" – ръководство за програмата от ЕК, валидно от 23 октомври 2014г. 

        >>  Ключова дейност 1. "Еразъм+"- мобилност в сферата на висшето образование

            кандидатстване в ТрУ за акад. 2016-2017г.  

        >>  Ключова дейност 2. "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики" 

       >> Секторна програма "Еразъм" в ТрУ до акад.2013-2014г.                           
            
        

                           horizon

 

   >>> Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“          по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 

        

 

        отдел "Международно сътрудничество"

       Тел/Факс: +359 42 699 213

       E-mail: intern@uni-sz.bg
                  

 

Comments are closed