Съобщения

 

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

 

СПИСЪЦИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ НАСТАНЯВАТ НА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА УНИВЕРСИТЕТА НА 1 СЕПТЕМВРИ. 

 

ЗА ПЪРВИ КУРС –  Настаняването на студентско общежитие за първокурсниците ще се извърши на 9-ти и 10-ти септември 2023 (събота и неделя) от 7.00 часа. Първокурсниците трябва да дойдат в стая 200 за получаване на настанителна заповед. Стая 200 се намира в сградата на Ректората (Студентски град)-Западен вход. Студентите трябва да носят 2 снимки (паспортен формат) и около 180 лв. МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ ВСЕ ОЩЕ НЯМАТ НАЗНАЧЕНИ БЛОК И СТАЯ. ТЕ ЩЕ ИМ БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ В ДЕНЯ НА НАСТАНЯВАНЕТО. 

 

ЗА ГОРНИТЕ КУРСОВЕ –  Настаняването на горните курсове ще се състои от 4 до 8 септември (без 6 септември – официален празник на Р България). Студентите трябва да носят уверение от съответния деканат за студентско положение и брой на неположени изпити, както и справка от управителя на блока за недължими суми и имущество (за тези, които са живяли на общежитие през последната 2022-2023 година).

 

ВАЖНО: СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЖИВЕЯТ И / ИЛИ ЩЕ СЕ НАСТАНЯВАТ В БЛОК 3 (КАЗАНСКИ) ТРЯБВА ДА ПРЕДВИДЯТ И 50 ЛВ. ТАКСА ЗА ИНТЕРНЕТ ЗА ВСЕКИ СЕМЕСТЪР. 

 

ОТ КОМИСИЯТА ПО СБВ

 

 

 

Comments are closed