Съобщения

На вниманието на всички студенти, които желаят да ползват СУБСИДИРАНО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ за учебната 2022-2023 година !

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В СТУДЕНТСКИТЕ СТОЛОВЕ НА СУБСИДИРАНИ ЦЕНИ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ХРАНЯТ САМО СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ, КОИТО РАЗПОЛАГАТ С ПЕРСОНАЛЕН СТИКЕР ЗА СТОЛОВО ХРАНЕНЕ.

СТИКЕРИТЕ ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ САМО ЛИЧНО СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА В УЧЕБНИТЕ ОТДЕЛИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ФАКУЛТЕТИ / ЗВЕНА.

Електронният идентификатор на всеки студент се залепва от вътрешната страна на задната корица на студентската книжка.

За повече информация: тел. 042 / 699 209

 

ОТ КОМИСИЯТА ПО СБВ

 

 

 

Comments are closed