Съобщения

На вниманието на всички студенти, които желаят да ползват общежитие за учебната 2022-2023 година !

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Съгласно решение на Комисиято по социално-битовите въпроси на Тракийски университет, от 1 май 2022 г. до 30 юни 2022 г. можете да подадете заявление за настаняване на общежитие за учебната 2022/2023 година. Заявленията ще се подават само онлайн на следния линк:

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ

 

Моля да спазвате срока за подаване на заявлението. 

 

 

Comments are closed