Съобщения

На вниманието на всички студенти от първи курс !

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Класирането за общежитие е само по факултетни номера. Трябва да се търсите в съответната специалност и с последните цифри от факултетния си номер.

За да се настаните в общежитие е необходимо на 12 или 13 септември 2020 г. (СЪБОТА И НЕДЕЛЯ) от 08,00 часа да дойдете в стая № 200 на Ректората – Студентски град, Западен вход, и да получите настанителна заповед.

При настаняването ще са Ви необходими 2 броя снимки и сума от около 160 лв. за заплащане на два наема и депозит за учебната година.

ЗАБЕЛЕЖКА: НАСТАНЯВАНЕТО В ОБЩЕЖИТИЕ СТАВА ЛИЧНО ОТ СТУДЕНТА ИЛИ С НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ИЗРИЧНО ПЪЛНОМОЩНО

Справки на тел. 042 699 209 и в сайта на Тракийски университет (следвайте пътечката Студенти-Общежития)

 

ОТ КОМИСИЯТА ПО СБВ


 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

НАСТАНЯВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ГОРНИТЕ КУРСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 08 ДО 11 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

ПРИ НАСТАНЯВАНЕТО СТУДЕНТИТЕ ОТ ГОРНИТЕ КУРСОВЕ  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯТ:

  • УВЕРЕНИЕ ОТ ФАКУЛТЕТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ ЗА СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ И БРОЙ НА НЕПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ

Ще се настаняват студенти с най-много неположени 3 изпита. (С изключение на студентско общежитие Блок № 8, в който ще се настаняват студенти с най-много неположени 2 изпита).

  • ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ЖИВЯЛИ НА ОБЩЕЖИТИЕ – СПРАВКА ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА БЛОКА ЗА НЕДЪЛЖИМИ СУМИ И ИМУЩЕСТВО.

ЗАБЕЛЕЖКА: НАСТАНЯВАНЕТО В ОБЩЕЖИТИЕ СТАВА ЛИЧНО ОТ СТУДЕНТА ИЛИ С НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ИЗРИЧНО ПЪЛНОМОЩНО

ЗА ПОДАЛИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОКУМЕНТИ НАСТАНЯВАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА 11 СЕПТЕМВРИ (ПЕТЪК) СЛЕД 12,00 ЧАСА

Справки на тел. 042 699 209 и в сайта на Тракийски университет (следвайте пътечката Студенти-Общежития)

 

ОТ КОМИСИЯТА ПО СБВ

 

Comments are closed