ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ и БАНКОВИ СМЕТКИ

ВАЖНО: Таксите за обучение за учебната 2021/2022 година ще бъдат публикувани в края на април 2021 година. 

Такси за обучение академична 2020/2021 година.

Важно! Таксите за обучение се внасят при записването на студентите. Те могат да се внесат и на касата на съответния факултет/звено/колеж.

В случай на банков превод, в основанието на превода задължително се посочва името на студента и курса на обучение. Таксите се внасят на две

равни вноски в началото на всеки семестър.

 

Comments are closed