ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ и БАНКОВИ СМЕТКИ

 

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 2022/2023 ГОДИНА

Важно! Таксите за обучение се внасят при записването на студентите. Те могат да се внесат и на касата на съответния факултет/звено/колеж.

В случай на банков превод, в основанието на превода задължително се посочва името на студента и курса на обучение. Таксите се внасят на две

равни вноски в началото на всеки семестър.

 

Comments are closed