ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ и БАНКОВИ СМЕТКИ

ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА ЩЕ БЪДАТ АКТУАЛИЗИРАНИ СЛЕД УТВЪРЖДАВАНЕТО ИМ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ В НАЧАЛОТО НА МАЙ 2024 ГОДИНА. 

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 2023/2024 ГОДИНА

Важно! Таксите за обучение се внасят при записването на студентите. Те могат да се внесат и на касата на съответния факултет/звено/колеж.

В случай на банков превод, в основанието на превода задължително се посочва името на студента и курса на обучение. Таксите се внасят на две равни вноски в началото на всеки семестър.

 

Comments are closed