ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ и БАНКОВИ СМЕТКИ

ТАКСИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ В КРАЯ НА АПРИЛ 2022 Г. 

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 2021/2022 ГОДИНА

Важно! Таксите за обучение се внасят при записването на студентите. Те могат да се внесат и на касата на съответния факултет/звено/колеж.

В случай на банков превод, в основанието на превода задължително се посочва името на студента и курса на обучение. Таксите се внасят на две

равни вноски в началото на всеки семестър.

 

Comments are closed