Тематично обучение  от представители на МОН

На 4 октомври, 2017 се проведе тематично обучение на тема Подготовка на проектни предложения в направления „Иновации в малките и средни предприятия“ и „Бъдещи и навлизащи технологии“, на Рамкова Програма „ХОРИЗОНТ 2020, водено от експерти на Министерството на образованието – МОН.

Презентация

Програма

Comments are closed