Търгове

2017 г.

Търг с тайно наддаване за отдаване пад наем на обекти в Тракийски университет на 19.12.2017 г.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в Тракийски университет на 08.09.2017г.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 10.03.2017г.

 

2016 г.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 27.09.2016

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 12.05.2016.г

2015 г.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 04.08.2015.г

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 01.06.2015.г

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 15.03.2015г.

 

2014 г.

Търг с тайно и явно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 22.12.2014г.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 04.12.2014г.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 03.07.2014г.

 

2013 г.

Открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 03.12.2013г.

Търг с явно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 18.03.2013г.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 15.04.2013г.

 

2012 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – метали за вторични суровини в Тракийски университет на 10.12

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – метали за вторични суровини в УОС на 06.12

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем  в Тракийски университет

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем  в Тракийски университет

Търг за отдаване под наем – Тракийски университет филиал Хасково

    

2011 г.

Oткрит търг с тайно наддаване за отдаване под наем

 

Comments are closed