Търг с тайно и явно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 22.12.2014г.

1.Заповед

2.Обява

3.Търг с тайно наддаване

3.1. Условия

3.2. Тръжна документация

3.3. Решения

3.3.1. Заповед 1

3.3.2. Заповед 2

3.3.3. Заповед 3

3.3.4. Заповед 4

3.3.5. Заповед 5

3.3.6. Заповед 6

3.3.7. Заповед 7

3.3.8. Заповед 8

4.Търг с явно наддаване

4.1. Условия

4.2. Тръжна документация

4.3. Решения

4.3.1. Заповед 1

4.3.2. Заповед 2

4.3.3. Заповед 3

4.3.4. Заповед 4

Comments are closed