Търг с тайно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 01.06.2015.г

Заповед

Условия

Тръжна документация

Обява

Обява 2

 

Решения:

Заповед  1

Заповед  2

Заповед  3

Заповед  4

Заповед  5

Заповед  6

Заповед  7

Заповед  9

Заповед  10

Comments are closed