Търг с тайно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет

Обява

Заповед

Тръжна документация

Заповед 15.11.2012

Comments are closed